Like!  0 


 

ระบบต้อนรับ (Reception)


 

 • เช็คอินรายบุคคล
 • เช็คอินกลุ่ม
 • ย้ายห้องพัก
 • ค้นหาข้อมูล
 • ดูสถานะห้องพัก
 • ค้นหาข้อมูล
 • ประวัติลูกค้า
 • รายงาน ประกอบด้วย
 • รายงานลูกค้าเช็คอินประจำวัน
 • รายงานลูกค้าที่พักอยู่
 • รายงานลูกค้าที่จะเข้าพักประจำวัน
 • รายงานลูกค้าที่จะเช็คเอ้าท์ประจำวัน
 • รายงานสถานะห้องพัก
 • รายงานสรุปยอดห้องพักประจำวัน
 • รายงานห้องพักรับรอง


     


Rhino Prosperity Co., Ltd.

บริษัท ไรน์โน พรอสเพอริตี้ จำกัดผู้พัฒนาโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมพัฒนาโปรแกรมตามเทคโนโลยีที่ก้าวไกลทันสมัยอยู่เสมอ
Like!  0 
Bookmark and Share
คุณ จำลอง จันทร์นวล 239/103 ซ.สันนิบาตเทศบาล ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 (T) 089-810-4983