Like!  0 


 

คุณสมบัติของระบบ Restaurant Management System (Touch POS)


 

 • ระบบสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
 • โปรแกรมสามารถใช้งานได้กับระบบจอสัมผัส (Touch Screen)
 • ใช้งานได้ทั้งระบบเครือข่าย (LAN) และการใช้งานเครื่องเดียว (Stand Alone)
 • สามารถแยกเครื่องและหน้าจอการทำงานของแคชเชียร์ และพนักงานบริการได้
 • สามารถพิมพ์ข้อมูลรายการอาหารไปยังเครื่องพิมพ์ในครัว (Kitchen Printer)
  และ รายการเครื่องดื่มไปยังบาร์น้ำได้ (Bar Printer)
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบห้องพักได้ โดยการเรียกดูข้อมูลแขกที่พัก
  และ บันทึกค่าอาหารเครื่องดื่ม ไปยังห้องพักของแขกได้
 • แบ่งการทำงานเป็นรอบได้เช่น Breakfast, Lunch, Dinner
 • สามารถกำหนดหมายเลขโต๊ะได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่จำกัดจำนวนโต๊ะ
 • สามารถทำการย้ายโต๊ะ และแยกบิลเพื่อแบ่งกันชำระเงินได้
 • สามารถรวมค่าใช้จ่ายในหลายๆ โต๊ะ เพื่อพิมพ์เป็นบิลใบเดียวกันได้
 • รายการอาหารสามารถแบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้ เช่น Food, Beverage, Tobacco และ Misc. ได้ไม่จำกัด
 • รายการอาหารสามารถเพิ่มเติมและลบออกเองได้โดยไม่จำกัด
 • รายการอาหารแต่ละอย่างสามารถกำหนดได้ว่าคิด Tax, Service หรือไม่ และเป็น Include Tax หรือ Exclude Tax
 • Include Service หรือ Exclude Service
 • ประเภทส่วนลดสามารถกำหนดเป็นเปอร์เซ็นและเป็นจำนวนเงินได้
 • สามารถกำหนดประเภทส่วนลดได้เช่น ส่วนลดอาหาร,ส่วนลดเครื่องดื่ม หรือลดทั้งอาหาร และเครื่องดื่ม
 • ประเภทส่วนลดสามารถกำหนดได้ว่าจะให้มีผลต่อ Tax และ Service หรือไม่
 • สามารถกำหนดรายการชำระเงินได้โดยไม่จำกัด และสามารถชำระเงินตราต่างประเทศได้ (Currency)
 • ในบิล 1 ใบสามารถรับชำระเงินได้หลายประเภทเช่น เงินสด+บัตรเครดิต
 • บิลรายการสามารถพิมพ์ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น รวมทั้งการใช้กระดาษแบบม้วน (Roll Paper)
 • เมื่อมีการพิมพ์บิลเพื่อเก็บเงินลูกค้าหากลูกค้าสั่งอาหารเพิ่มสามารถนำบิลใบเดิมมาพิมพ์ต่อเนื่องได้
 • เมื่อพิมพ์บิลไปแล้วบิลเกิดเสียหายสามารถสั่งพิมพ์ใหม่ได้
 • รายการต่างๆ ที่ปิดบิลไปแล้วหากตรวจสอบได้ว่าไม่ถูกต้องสามารถทำการแก้ไขให้ถูกต้องได้ (Adjust Closed Check)
  แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่ามีคุณสมบัติว่าจะทำการแก้ไขได้หรือไม่ (User Permission)
 • สามารถเรียกดูรายงานการขายได้ตลอดเวลา


     


Rhino Prosperity Co., Ltd.

บริษัท ไรน์โน พรอสเพอริตี้ จำกัดผู้พัฒนาโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี พร้อมพัฒนาโปรแกรมตามเทคโนโลยีที่ก้าวไกลทันสมัยอยู่เสมอ
Like!  0 
Bookmark and Share
คุณ จำลอง จันทร์นวล 239/103 ซ.สันนิบาตเทศบาล ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 (T) 089-810-4983